Bimet

Gjethëdelli gjethmadh

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 5-30 cm me gjethe të vendosura në rozetë. Gjethet me 3-9 nervura, pa qime ose pushpakë. Bishti i gjethes sa llapa…
Prill 24, 2018
Bimet

Gjethdelli heshtor

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 10-40 cm me rizomë të fortë por të shkurtër dhe me gjethe rozetë. Gjethet e gjata,të ngushta me bisht të shkurtër.…
Prill 24, 2018
Bimet

Lulëkuqja

Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare e gjatë 25-1m, me lule të kuqe si gjaku; petlat të kuqe me njollë të zezë në fund. Kapsolla 1-2 cm,…
Prill 24, 2018
Bimet

Kalmuth gjembor

Përshkrimi: Gati shkurrëz 20-70 cm. Kërcejtë me qime të kthyera nga poshtë dhe gjëndra të rralla, të ngjitura, zakonisht gjemborë. Gjethet kryesisht me 3 gjethëza…
Prill 24, 2018
Bimet

Këpurdhë ushqyese I

Përshkrimi: Është kërpudhë ushqyese e kualitetit të lartë, 8-12 cm e lartë me kapelë të zbrazët nga brenda. Kapela ka formë koni prej nga e…
Prill 24, 2018
Bimet

Mëllaga e egër

Përshkrimi :Bimë barishtore dy ose shumëvjeçar, deri 1.5 m e lartë me gjethe të rrumbullakëta, formë veshke, formë zëmre nga 3-7vriguj ura-ura me bishta të…
Prill 24, 2018