Bimet

Manushaqe shumëngjyrëshe

Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare me kërcell të degëzuar, 20-30 cm e lartë. Gjethet e poshtme formë zemre deri vezake, ura-ura. Lulet vjollcë, të verdha ose…
24 Prill, 2018
Bimet

Manushaqe

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 5-20 cm lartë me ngjyrë të gjelbër. Gjethet e rrumbullakëta me bisht 1-5 cm. Lulet me ngjyrë vjollce dhe aromatike të…
24 Prill, 2018
Bimet

Sporisi mjekësor

Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare deri 1 m e lartë, me kërcell katërkëndësh. Gjethet të dhëmbëzuara ose pendore të çara. Lulet pa bishta, të vogla ngjyrë…
24 Prill, 2018
Bimet

Hithër

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 30-150 cm, më kërçep zvarritës, zakonisht dioike, e mbuluar dëndësisht me qime gjegëse. Gjethet të përkundrejta, vezake, rrallë heshtore, me dhëmbë…
24 Prill, 2018
Bimet

Bliri gjethevogël

Përshkrimi: Bimë drunore deri 30 m e lartë. Gjethet nga faqja e poshtme të shogëta, vetëm në këndet e nervurave me tufa qimesh, ngjyrë ndryshku…
24 Prill, 2018