Videos

Pelini

  Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare 30 – 90cm. E tërë bima ngjyrë hiri e bardhme aromatike e fortë. Gjethet të mbuluara dendësisht me qime të bardha si mëndafsh dhe me vriguj afro 1mm të gjera. Kaptinat me diametër 3 – 4mm. Lulet të verdha në lulesë si piramidë. Përhapja në Kosovë: afër rrugëve, në vende …

Pelini Read More »

Rrodhja

Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare 90 – 150cm. Gjethet të rrumbullkëta ose vezake ato bazale shumë më të mëdha se ato të kërcellit. Kaptinëzat të venddosura në një lulesë në formë vastaku 3 – 3.5cm të gjera. Braktet e mbështjellës të shogëta. Përhapja në Kosovë: në vende të djerra afër vendbanimeve, afër rrugëve, buzë pyjeve etj. …

Rrodhja Read More »

en_USEnglish