SHËRBIMET TONA

KONSULENCA

AP ofron edhe shërbime të konsulencës për OJQ ( Organizata jo qeveritare), dhe organizata te ndryshme që kanë programe, dhe aktivitete të ndryshme në grumbullimin, dhe kultivimin e bimëve mjekësore, aromatike.

TRAJNIME

Kompania Agroproduct, zhvillon trajnime të rregulla tek të gjitha qendrat grumbullese nga ana e stafit professional të kompanisë, si dhe angazhon ekspert të kësaj lamie kohë pas kohe për përgaditjen e stafit te Kompanisë, si dhe përgjegjësve të qendrave grumbuluese.

sqShqip