Pelini i rëndomtë

Përshkrimi:Bimë barishtore shumëvjeçare  deri 1 m me gjethe pendore të vringëlluara. Kaptinat vezake ose gjatore deri 5 mm të vendosura në një lulesë melth të degëzuar. Kurora e kuqërremtë në kafe. Përhapja në Kosovë: Afër rrugëve, në vende me bar, ara dhe e kultivuar. Pjesët e përdorshme: gjethet, pjesa mbitokësore, rrallë rrënjët. Vjelja: Vjelët herba …

Pelini i rëndomtë Read More »