Pelini

  Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare 30 – 90cm. E tërë bima ngjyrë hiri e bardhme aromatike e fortë. Gjethet të mbuluara dendësisht me qime të bardha si mëndafsh dhe me vriguj afro 1mm të gjera. Kaptinat me diametër 3 – 4mm. Lulet të verdha në lulesë si piramidë. Përhapja në Kosovë: afër rrugëve, në vende …

Pelini Read More »