Vodha e egër

Përshkrimi: Bimë drunore deri 15 m i lartë, me lëvore të lëmuar. Gjethet pendore me 5-8 palë gjethëza të dhëmbëzuara.Lulet e bardha në lulesa vastak.Fruti i kuq me lëng.

Përhapja në Kosovë: Rritet në pyje nga zona kodrinore deri të zona alpine.

Pjesët e përdorshme:  Frutat e pjekur (Sorbi aucupariae fructus)

Vjelja: frytet vjelen në vjeshtë.

Tharja: Frutet thahen në furra në 55 0C,ose në diell. Raporti: 6:1.

Kategoria terapeutike: Laksativ, sheqer për diabetikët.

Përdorimi: Përdoret kundra sëmundjeve nervore, diabetit, artritisit, diarresë. Sorbitoli përdoret në farmaci si rregullator dhe stabilizues i organizmit.

Përgatitja dhe doza: një dozë orale duhet të përmbajë 20-30 g sorbitol si laksativ dhe ëmbëltues.

Statusi: Mjekësi tradicionale

en_USEnglish