Agroproduct shpk bëri përmbylljen e projektit të përkrahur nga Bashkimi Europian ( Zhvillimi i industrisë të bimëve mjeksore aromatike dhe frutave malor).
Faleminderojmë të gjithë miqtë, donatorët, bashkëpuntorët dhe njerëzit e vullnetit të mirë, që ishin dhe vazhdojnë të jenë në përkrahje të biznesit tonë.
Ne së bashku do të vazhdojmë të rrisim mundësitë e bashkëpunimit, për të gjithë ata që janë të interesuar që të zhvillojnë aktivitetin e tyre të prodhimtarisë organike, në sistemin unik të zhvilluar nga kompania Agroproduct shpk, me kontrata marrëse afatëgjata.