Kufilma Mjekësore

(Symphytum officinale)

Është një barishte shumëvjeçare me rritje në vende  me  lagështi, vende me bar, në brigjet e lumenjve dhe kanale.  Bimë spontane por edhe si dekorative rritet ne lartësi 30-120 cm dhe lulëzon ne qershor –shtator.

Bima përmban, saponin steroidal, taninet, alkaloide pyrrolizidine,  inulin. Përdorimi i kësaj bime mund te shkaktojë dëme serioze ne mëlçi  dhe është bimë kancerogjene.

Vërejtje: Bima rritet kryesisht si bimë spontane,mbledhësit  e bimëve mjekësore  te kenë vëmendjen që te  evitohet mbledhja e bimëve spontane në zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara. Po ashtu nëse haset edhe në ngastrat e kultivuara duhet te hiqet dhe te largohet nga parcela.

Thundër Mushke

(Tussilago farfara)

Është bimë barishtore shumëvjeçare që përhapet nga fara dhe rizomet. Tussilago është gjetur shpesh si bimë spontane por edhe ne parcelat e kultivuara , shfaqet në fillim të pranverës bima është zakonisht 10-30 cm në lartësi. Tussilago farfara përmban alkaloide tumorigenic pyrrolizidine, Senecionine dhe senkirkine te cilat shkaktojnë dëmtim te mëlçisë tek njeriu,kryesishtjanë te ndejshme gratë shtatzëna.

Vërejtje: Bima rritet kryesisht si bimë spontane,mbledhësit  e bimëve mjekësore  te kenë vëmendjen që te  evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara. Po ashtu nëse haset edhe ne ngastrat e kultivuara duhet te hiqet dhe te largohet nga parcela

Lulemiza e Arës

(Myosotis arvensis)

Bimë barishtore  shumëvjeçare, me  fletë heshtak-spatulate. Habitat i shtrirjes është  kryesisht: fushat,  kopshte, oborre,si barojë e keqe, por gjendet edhe si bimë spontane ne  livadh,kullosa, vende shkëmbore etj.

Lulëzon ne muajit:, Qershor-shtatorit dhe ka lartësinë  deri ne 80 cm

Vërejtje: Mbledhësit  e bimëve mjekësore spontane te kenë vëmendjen që te  evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara. Ndërsa ne ngastrat e kultivuara kjo bimë duhet te herret menjëherë dhe te largohet komplet nga parcela për te eliminuar ndotjen e bimëve te kultivuara.

Ushqerëza

(Echium plantagineum)

Është bimë barishtore dyvjeçare (Cikli i jetës brenda 2 viteve), rritje zakonisht 30 deri në 60 cm. Një bimë e keqe e përhapur në rajonet e ngrohta. Gjendet kryesisht në zonat e mbizotëruara nga reshjet  dhe mund të lulëzojnë në një gamë të gjerë të tokave.

Bima përmban alkaloide pyrrolizidine dhe është helmuese. Kryesisht është helmuese për kafshë,konsumimi i sajë shkakton humbje te peshës dhe mund te qon deri ne ngordhje te kafshëve,tek njeriu shkakton iritim te lëkurës.

Vërejtje: Bima rritet kryesisht si bimë spontane,mbledhësit  e bimëve mjekësore  te kenë vëmendjen që te  evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara. Po ashtu nese haset edhe ne ngastrat e kultivuara duget te hiqet dhe te largohet nga parcela.

Dielldridhësi Evropian

(Heliotropium europaeum)

Është bimë shumëvjeçare, kryesisht zhvillohet në toka te kultivuara. Mund të rritet në gjysmë-hije (pyje të lehta) apo pa hije. Preferon toka me lagështi si barojë e keqe helmuese me përmbajtje të alkaloideve pyrrolizidine. Hasen ne natyrë dhe kullosa si bimë spontane Kryesisht është helmues për kafshët barngrënëse duke helmuar barin.

       Vërejtje: Mbledhësit dhe kultivuesit e bimëve mjekësore te kenë vëmendjen qe kjo bimë e keqe te herret dhe te largohet nga parcela e kultivuar si dhe te evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqem me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara.

Gjuhëqeni Mjekësor

(Cynoglossum officinale)

Zakonisht gjenden në kullota, përgjatë rrugëve, pyjeve, fushat e braktisura. Fara e saj është toksike dhe ka potencial për të helmuar kafshëtshtëpiake dhe kafshë të egra. Përmban alkaloide helmuese pyrrolizidine, të cilat shkaktojnë qelizat e mëlçisë dhe çrregullim nëtretjen e ushqimit, shqetësim, mungesa e koncentrimi, konvulsione dhe koma.

       Vërejtje: Mbledhësit e bimëve mjekësore spontane te kenë vëmendjen që te evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara.

Eupatori

(Eupatorium cannabinum)

Është bimë spontane shumëvjeçare kryesisht e përhapur në vende me lagështi me te madhe afër pellgjeve te lumenjve dhe kanale, moçale, këneta, livadhe dhe pyje me lagështi. Ajo gjithashtu herë pas here mundë te gjendet edhe në habitate të thata.Përmban alkaloide pyrrolizidine, flavonoide te cilat janë irituese për lëkurë,shkaktojnë te dridhura ethe dhe vjellje.

Vërejtje: Gjatë mbledhjes spontane mbledhësit në natyrë duhet te kenë kujdes qe mos te vilen bimë rreth këtyre zonave ku ka shtrirje te kësaj bime dhe te evitohet përzierja  gjatë vjeljes me bimë ku do te shkaktonte ndotjen e tyre.

Lulebardha

(Leucanthemum vulgare)

Bimë kryesisht e përhapur si spontane në kullosa por është e përhapur edhe nëara si barojë e keqe, përmban  polyacetylene dhe thiophene që janë shumë toksike për barngrënës.

Vërejtje: Te kihet kujdes në rastin e paraqitjes te kësaj bime në parcelat e kultivuara me bimë mjekuese e njëjta gjatë herrjes duhet te mblidhet dhe te largohet nga parcela dhe te hedhet nënjë vend te sigurt ku nuk mund te shkakton ndotje. Po ashtu gjatë mbledhjes spontane te kihet kujdes qe kjo bimë mos te përzihet me bimët e mbledhura dhe te shmanget mbledhja në zona ku është e përhapur kjo bimë.

Pulithi i Jakobit

(Senecio jacobaea)

Është bimë e përhapur në kullosa por zhvillohet edhe në toka punuese dhe ara, është bimë helmuese për kafshë dhe përmban alkaloide të ndryshme, duke e bërë helmuese për kafshë dhe toksik për njerëzit. Përmban alkaloide të cilat janë gjetur acetylerucifoline, (Z) -erucifoline, (E) -erucifoline, 21-hydroxyintegerrimine, integerrimine, jacoline, jaconine, jacobine, jacozine, riddelline, retrorsine, senecivernine, senecionine, seneciphylline, spartioidine, dhe usaramine.

Vërejtje:  Kujdes në rastin e paraqitjes te kësaj bime në parcelat e kultivuara me bimë mjekuese; e  njëjta gjatë herrjes  duhet te mblidhet dhe te largohet nga parcela dhe te hedhet në një vend te sigurt ku nuk mund te shkakton ndotje, si dhe te mbledhja spontane te ketë kujdes në mos përzierje te bimëve te mbledhura me ketë bimë.

 

Pulith I Rëndomtë

(Senecio vulgaris)

Rritet në toka te shkrifta humusore, gjendet në toka tëpunuara, ara, kopshte, vreshta. Është konkurrues i fuqishëm i bimëve te kultivuara ka aromë te pakëndshme dhe është helmues për njerëz dhe kafshë. Përmban alkaloide (senecioninë dhe senecinë) ndërsa në rrënjë përmban insulinë dhe rutinë. Shkakton gjakderdhje, ulje të oreksit, çrregullime te funksionit te lukthit dhe është bartës i disa sëmundjeve,kryesisht ndryshkut.

Vërejtje: Te kihet kujdes në rastin e paraqitjes te kësaj bime nëparcelat e kultivuara me bimë mjekuese  e njëjta gjatë herrjës duhet te mblidhet dhe te largohet nga parcela dhe te hidhet nënjë vend te sigurt ku nuk mund te shkakton ndotje tek bimët e kultivuara, po ashtu te ketë kujdes nëse haset si spontane te eliminohet përzierja apo kontakti me bimët e grumbulluara.