[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”100″ bottom_padding=”250″ overlay_strength=”0.3″ enable_shape_divider=”true” shape_divider_color=”#f4f4f4″ shape_divider_position=”bottom” shape_divider_height=”400″ shape_divider_bring_to_front=”true” shape_type=”curve_opacity”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”4/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Agroproduct-shpk është Kompani lidere në Kosovë dhe më gjërë për kultivimin, grumbullimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore aromatike si dhe frutave malorë. Kjo Kompani  u themelua në vitin 2002, ndërsa sot triumfon në këtë fushë të biznesit me 28 lloje të bimëve të kultivuara, dhe 85 lloje të bimëve të grumbulluara të gjitha me çertifikim organik. Agroproduct-shpk është e vetmja Kompani në Kosovë që bënë eksport të bimëve medicinale në Shtetet Evropiane si: Gjermani, Zvicerr, Austri  Çeki, Bullgari dhe France, po ashtu në fillim të vitit 2018 kanë filluar bashkëpunimet me SHBA dhe Kanada.

95% të produkteve të çertifikuara organike eksportohen në Shtete të ndryshme Evrpoiane. Fillimisht certifikimi i bimëve të kultivuara dhe të grumbulluara, u sigurua nga trupa çertifikuese Zviceriane ‘BioINSPECTA’ prej vitit 2009-2011. Që nga viti 2012 kompania AP është e çertifikuar nga trupa çertifikuese e Shqipërisë ‘Albinspekt’
Kompania AP ka zhvilluar një sistem unik që nuk është për tu hasur askund në Evropen Juglindore, ku përmes këtij sistemi realizohet mbledhja e bimëve të freskëta në baza ditore. Në rradhë të parë kontrollohet cilësia e produktit në pranim, dhe më pastaj bëhët tharja e bimëve 100% në mënyrë artificiale me temperaturë të kontrolluar duke i ruajtur vlerat e bimëve në tharje. Falë këtij sistemi të zhvilluar, dhe cilësisë së realizuar të këtyre produkteve e kanë bërë kompaninë një partner strategjik duke i mundësuar kontrata afatëgjate me Kompanitë më prestigjioze të shteteve Evropiane.

Kompania ka zhvilluar infrastrukturë moderne, duke përfshirë 5000m² investime në objekte përpunimi dhe deponimi, tharëse moderne me siperfaqe 300m2. Kompania ka gjithësej 57 punëtor të përhershëm, ndëresa 70 punëtore sezonal. Kompania poashtu posedon gjithësej 57 pika grumbulluese në tërë terriorin e Kosovës, ku rreth 3200 familje sigurojnë të ardhura të vazhdueshme nga mbledhja spontane e bimëve organike.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#f4f4f4″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” bottom_padding=”100″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_color=”#ffffff” shape_divider_position=”bottom” shape_divider_height=”200″ shape_type=”triangle”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” bottom_padding=”60″ text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Mbledhja spontane e Bimëve Mjekësore Aromatike (BMA)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Kompania ka kontrata afatëgjate me 57 pikat grumbulluese për mbledhjen e 85 lloje të produkteve, duke mbuluar tërë territorin e Kosovës. Këto qendra grumulluese mbledhin këto produkte nga 3200 mbledhës të regjistruar. Të gjithë qendrat grumbulluese janë të pajisur me tharëse  dhe pajisje të ndryshme, që janë pjesërisht të financuar nga kompania AP. Shumë të rinjë Kosovarë janë inkurajuar që të mbledhin bimë të egra përmes trajnimit për mbledhjen e bimëve në mënyrë të qëndrueshme. Mbledhja e BMA-ve bëhët në Zonat e çertifikuara organike, nga mbledhësit e kontraktuar të çertifikuar, dhe të trajnuar në vazhdimësi, nga kopmania si dhe, nga qendrat grumbulluese të cilat funksionojnë në mënyrë të njejt me sistemin e veçant  të cekur më lartë. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” bottom_padding=”60″ text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Kultivimi i BMA” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]28 lloje të bimëve kultivohen në siperfaqe totale prej 270 ha. 170 ha të siperfaqes kultivohen nga kompania, kurse 100 ha kultivohen nga partnerët dhe kultivuesit që punojnë direkt me kompaninë. I gjithë procesi i kultivimit bëhët duke ndjekur standardin organik.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” bottom_padding=”60″ text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Prodhimi i farave dhe fidaneve” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Kompania AP ka të mbjellura ngastra të veçanta për sigurimin e farave organike të të gjitha produkteve që i kultivon, ka makinerinë për pastrimin e farave, ka sera moderne për prodhimin e fidaneve për të githa bimet të cilat janë në kultivim. Nga të cilat siguron materialin fidanorë për kultivim në ngastrat e AP-së si dhe, për të gjithë farmerët dhe qendrat grumbulluese të cilat bëjnë kultivimin e çertifikuar organik, të kontraktuar nga AP.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Përpunimi I BMA-ve dhe produkteve pyjore jodrusore” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Kompania AP me investimet e realizuara ne vitin 2017 ka investuar në linjat modern te reja të përpunimit, dhe tanimë është ne gjendje të përpunoj të gjitha fraksionet deri te paketimi final.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” bottom_padding=”60″ text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Eksporti i BMA dhe MPPJ” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Sa i përket esksportit, kompania merr përsipër dërgesen e të gjitha produkteve deri te kompanitë përkatëse, me të cilat e ka të kontraktuar mallin. Gjithashtu siguron materialet e paketimit për të gjitha qendrat grumbulluese. Produktet e pranuara nga qendrat grumbulluese përpunohen të gjitha në njesinë tonë, dhe pastaj eksportohen në destinacionin perkates.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Promovimet dhe Shërbimet” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3/4″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Kompania Agrprodukt zhvillon projekte të ndryshme në të gjitha kategoritë e shoqerisë me kryesishte me shoqatat e ndryshme të grave në të gjith terriotrin e Kosovës. Zhvillon poashtu projekte ndihmëse, duke ju ndihmuar në integrimin e tyre në shoqëri, si dhe duke ndihmuar në krijimin e vendeve të reja të punës. Ka bashkëpunim të mirë me Universitetin e Prishtinës, dhe i jep mundësi studentave të bujqësisë të kryejn praktika në drejtimin përkatës. Ka bashkëpunim poashtu me të gjitha shoqatat humanitare të cilat veprojnë në Kosovë, si ato kombëtare dhe ndërkombëtare, për të ju ndihmuar farmerëve nëpër zonat rurale që të gjejnë mundësi punësimi dhe vetëpunësimi tek kompania jonë. Kryen organizimin e ditëve fushore për promovimin e produkteve të ndryshme, si dhe ka një bashkëpunim të ngusht me Ministrinë e Bujqësisë.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”60″ bottom_padding=”40″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left” class=”nemedia”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Ne media” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6604″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”http://www.dw.com/en/protecting-kosovos-medicinal-plants/av-40309267″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6606″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”https://www.facebook.com/blick/videos/10155841048693919″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”7183″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”https://www.youtube.com/watch?v=0gf31OG0NFY”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#f4f4f4″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”60″ bottom_padding=”60″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Certifikimet” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6863″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” el_class=”nemedia” img_link=”https://www.agroproduct-shpk.com/wp-content/uploads/2022/03/0001-scaled.jpg”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” top_margin=”40px” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” top_margin=”40px” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][image_with_animation image_url=”6832″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”https://www.agroproduct-shpk.com/wp-content/uploads/2018/06/Bio-Zertifikat-2018.pdf”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][image_with_animation image_url=”6831″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”60″ bottom_padding=”40″ overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left” class=”nemedia”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Panairet” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6961″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6960″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6959″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6958″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left” class=”nemedia” css=”.vc_custom_1530663584179{margin-top: 20px !important;}”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”2/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6957″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”6956″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”7231″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

sqShqip