Trajnime

Kompania Agroproduct-shpk, zhvillon trajnime të rregulla tek të gjitha qendrat grumbullese nga ana e stafit professional të kompanisë, si dhe angazhon kuadra profesionale, expert të kësaj lamie kohë pas kohe për përgaditjen e stafit të Kompanisë, si dhe përgjegjësve të qendrave grumbulluese.

Na Kontaktoni

Konsulenca

Ndërmarrja ofron edhe shërbime të konsulenses për OJQ ( Organizata jo qeveritare), dhe organizata te ndryshme që kanë programe, dhe aktivitete të ndryshme në grumbullim, dhe kultivim e bimëve mjekësore.

Na Kontaktoni