Kompania Agroproduct-shpk, ka të çertifikuar ngastrat për sigurimin e farave, ka të siguruar makinerin për pastrimin dhe përpunimin e farave të bimëve mjekësore aromatike, si dhe ka të ngritura dy sera pranë Objektit të saj për sigurimin e fidanëve për nevojat e kompanisë, si dhe për farmeret e kontraktuar për mbjelljen e këtyre bimëve.