Manushaqe shumëngjyrëshe

Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare me kërcell të degëzuar, 20-30 cm e lartë. Gjethet e poshtme formë zemre deri vezake, ura-ura. Lulet vjollcë, të verdha ose të përlyera me ngjyra.

Përhapja në Kosovë: Në vende me bar, shkurre dhe çeltira, rritet deri në zonën alpine.

Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore (Violae tricoloris herba), rrënja (Violae  tricoloris radix)

Vjelja: Herba vjelët gjatë pranverës (IV-VII), rrënja gjatë vjeshtës (IX-X).

Tharja: Herba thahet në furra në temp. 45-500C. Raporti: 7:1, rrënjët në temp. 60 0C; Raporti:5.5:1.

Kategoria terapeutike: Trajtim të lëkurës (ekzemave)

Përdorimi: Përdorët në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës (ekzemave dhe akneve) dhe bronkitisit.

Përgatitja dhe doza: Për përdorim të jashtëm 4 g herba të freskët në 150 ml ujë të valë.

en_USEnglish