Krasta

Përshkrimi: Bimë gjysmëshkurre me kërcell gati të ngritur deri e shtrirë, pa degë zvarritëse lulembajtëse. Kërcelli 25-40 cm, nganjëherë i degëzuar, leshtak vetem mbi kënde. Gjethet 18 x 10 mm, vezake ose gjatore heshtore, shyte zaonisht pykore, të qerpikët në bazë. Kupa 3-4 mm kambanore. Kurora rreth 6 mm, e trëndafilt-purpur.

Përhapja në Kosovë: Rritet kryesisht në kullota të thata të zonave kodrinoro-malore.

Pjesët e përdorshme: Pjesa mbitokësore-herba (Thymi herba).

Vjelja: Herba vjelët nga fundi i prillit deri në gushtë  (V-VIII).

Tharja: Herba thahet  në furra ose vende të përshtatshme në 45-50 0C. Raporti: 5:1.

Kategoria terapeutike: Ekspektorant, spasmolitik, antibiotik.

Përdorimi: Bimë që përdorët mjaft kundra ftohjes dhe inflamacioneve të rrugëve të frymëmarrjes.

Përgatitja dhe doza: 1-4 g herba e tharë në ditë përvëlohet me ujë valë dhe pihet si çaj.

Statusi: Mjeksësi tradicionale, Pharm.; Comm.E+.

en_USEnglish