Kompania jonë në politikën e saj vepruese, ka të përfshirë dhe një aspekt shumë të rëndësishëm: Biodiversitetin.
Përfshirja e biodiversitetit si pjesë e pandashme e aktiviteteve tona, dëshmon përkushtimin tonë për ruajtjen e vlerave që biodiversiteti përfaqëson.
Për këtë synim, kompania ka të hartuar një Plan veprimi afatgjatë 2017-2027.