Bimet

Dëllinja e zezë

Përshkrimi: Bimë shkurre 2-5 m  i lartë me gjethe gjilpërore  të gjata 10-15 mm dhe 2mm të gjëra, të drejta therëse të dendura. Është bimë…
Prill 24, 2018
Bimet

Shpatorja gjermane

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare deri 1 m; me gjethe 30-35 cm të gjëra dhe kërcell që në majë mbanë lule vjollcë që dallon nga shpatorja…
Prill 24, 2018
Bimet

Lule balsami

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 30-100 cm e degëzuar në maje. Kërcelli ka pakë gjethe kurse në majë shumë lule të verdha. Gjethet formë vezake ose…
Prill 23, 2018
Bimet

Fieri mashkull

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare me gjethe plotësisht njëherëpendore 30-120 cm. Segmentet e radhes së parë të çara thell në pjesë, por në bazë janë të…
Prill 23, 2018
BimetMbledhje SpontaneProduktet

Cikore

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 80-100 cm.  Me gjethe pendore të çara gjysmë-kërcell-pushtuese dhe rrënjë të trashë. Kaptinëzat 11-10 mm. Lulet blu ngjyrë qielli të gjata…
Prill 23, 2018
Bimet

Kokëqeli i kaltërt

Përshkrimi: Bimë njëvjeçare rrallë dyvjeçare me kërcell të ngritur 20-80 cm, i degëzuar. Gjethet e poshtme heshtore të plota me dhëmbë të larguar ose lirake…
Prill 23, 2018