Bimet

Arrësi malor

Përshkrimi: Gjysmëshkurre 10-25 cm e lartë. Gjethet janë të plota vetëm në kundërfaqe me qime. Kupa e shogët rrallë me qime. Lulet e verdha në…
Prill 24, 2018
Bimet

Luleshurdha mjekësore

Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare pa kërcell më rrënjë të trasha mishnore, me ngjyrë të murrme nga jashtë kurse e bardhë brenda. Gjethet në rozetë, të…
Prill 24, 2018
BimetMbledhje SpontaneProduktet

Trumza

Përshkrimi: Bimë shumëvjeçare gati si shkurrëz me kërcej lulembajtëse zakonisht 10-40 cm, pushpak ose të shogët. Gjethet vizake-heshtore; të shogëta përveç buzëve të qerpikët, pak…
Prill 24, 2018
Bimet

Kinla

Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjeçare deri 2 m e lartë kërcelli i drejt, zakonisht i thjeshtë. Gjethëzat gjatore deri gjatore-heshtore, të sharruara, përsipër të shogëta, pëposh …
Prill 24, 2018
Bimet

Trëndafili qeni ( Kaça )

Përshkrimi: Shkurre 1-3 m, ngritur me kërcej të blertë. Gjëmat (thumbat) të fortë, grremçakë ose harkor me fund të zgjatur. Gjethëza 5-7, vezake ose eliptike,…
Prill 24, 2018
Bimet

Kulumbria

Përshkrimi: Bimë shkurre deri 5 m me gjemba dhe gjethe eliptike vezake. Lulëzon në prill, lulet janë të bardha kurse frutat të rrumbullaket me ngjyrë…
Prill 24, 2018