Bimet

Kelkaza e njollosur

Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare ( Gjeofite ), 25 - 40 cm, me zhardhok horizontal deri në 2 cm. Llapa e gjetheve 10 - 20 cm…
Mars 22, 2017
Bimet

Pelimi i ëmbël

Përshkrimi: bimë barishtore njëvjecare deri në 2mm e lartë. Gjethet e kërcellit me vriguj vizakë. Kaptinëzat gjysmësferike në një lulesë melth i gjerë me lule…
Shkurt 14, 2017
Bimet

Rrush arusha

Përshkrimi: shkurre e shtrirë 30 - 50cm me gjethe të plota, të qëndrueshme gjatë dimrit, 12 - 30 x 4 - 12mm. Lulet ( petalet…
Janar 5, 2017
Bimet

Pelimi i zi

Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare me kërcell të ngjitur, të degëzuar, me rrënjë të trashura dhe gjethe të blerta, të cara në 3 -5 segmente deri…
Shkurt 15, 2015